'new-menu', 'container_class' => 'new_menu_class' ) ); ?>

Podmienky

Vážený odberateľ, prečítajte si prosím pozorne nasledujúce informácie , ktoré presne ustanovujú podmienky a spôsob, akým môžete uplatniť reklamáciu na tovar zakúpený v našom veľkoobchode. Pri reklamácii sa firma ECO PRODUKT s.r.o riadi týmito pravidlami ak sa s odberateľmi nedohodne inak.

1. Rozlišujeme 3 druhy reklamácií:

a) akostné ( poškodený tovar)
b) množstevné ( nedodaný, alebo na viac dodaný tovar)
c) spotrebiteľské ( týkajúce sa už predaného tovaru konečnému spotrebiteľovi)

2. Tovar, ktorý chcete reklamovať musí mať vypísaný reklamačný list.

Formuláre sú pre Vás k dispozícii na stiahnutie v tejto sekcii stránky.

Reklamačný formulár (pdf)

Reklamačný list pre akostné a množstevné reklamácie musí obsahovať :

a) názov a miesto Vašej prevádzky
b) číslo faktúry alebo dodacieho listu, ktorým ste reklamovaný tovar u nás zakúpili.
c) dátum vystavenia tohto dokladu
d) názov tovaru
e) registračné číslo reklamovaného tovaru (nájdete ho na faktúre alebo dodacom liste)
f) nákupná cena reklamovaného tovaru s DPH
g) popis poškodenia alebo dôvod reklamácie tovaru ( nedodané / navyše dodané )
h) pri súpravách pozostávajúcich z viacerých dielov , prosíme presne označiť poškodený diel. ( napr. V sade adaptérov
adaptér na LG)

Reklamačný list pre spotrebiteľské reklamácie musí obsahovať :
a) názov a miesto Vašej prevádzky
b) meno, adresu a priamy kontakt na spotrebiteľa
c) názov tovaru
d) registračné číslo reklamovaného tovaru (nájdete ho na faktúre alebo dodacom liste)
e) dátum zakúpenia tovaru spotrebiteľom
f) popis závady
g) prílohou spotrebiteľskej reklamácie musí byť : -pokladničný doklad ( kópia)
h) vyplnený záručný list, ak je dodávaný s výrobkom

Spotrebiteľ, ktorý reklamuje tovar v zmysle občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa, je povinný tovar reklamovať čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami, preto Vás prosíme , posielajte ku nám reklamovaný tovar v súlade s týmto ustanovením zákona.

3. Preprava reklamovaného tovaru

Balík resp. kartón musí byť viditeľne označený nápisom REKLAMÁCIA , NÁZVOM a ADRESOU Vašej prevádzky. Reklamovaný tovar zašlite na adresu ECO PRODUKT s.r.o. Nadjazdová 2768/2K, 97101 Prievidza. Prosíme Vás aby ste s reklamovaným tovarom zaobchádzali s náležitou opatrnosťou aby, nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu.

4. Termíny uplatnenia reklamácií:

a) reklamácie množstevné – ihneď , maximálne do 3 dní od dodania tovaru.
b) reklamácie akostné – chyby zjavné – ihneď, maximálne do 3 dní od dodania tovaru
c) chyby skryté – do 24 mesiacov od dodania tovaru
d) reklamácie spotrebiteľské – v deň uplatnenia reklamácie spotrebiteľom so zárukou 24 mesiacov

5. Spôsoby vybavenia reklamácie:

Pri reklamácii rozlišujeme chyby odstrániteľné a neodstrániteľné.

a) odstrániteľné – po následnom odstránení chyby bude zákazníkovi opravený tovar

vrátený

b) neodstrániteľné –zákazníkovi bude tovar vymenený podľa možnosti skladových

zásob firmy, alebo podľa dohody zamenený

Reklamáciu vybavujeme do 30 dní

Dodržiavaním týchto ustanovení a spôsobov, prispejete k rýchlejšiemu vybaveniu Vašej reklamácie a spokojnosti konečného spotrebiteľa.

V Prievidzi 20.02.2011